Choices You Control

Wybory pod kontrolą

Dbamy o bezpieczeństwo danych, ale to subskrybent decyduje o ich wykorzystywaniu. Subskrybent zarządza informacjami, jakie od nas otrzymuje, oraz danymi, jakie my otrzymujemy od niego.