Choices You Control

ทางเลือกที่กำหนดได้

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้อย่างมั่นคงและปลอดภัย แต่โปรดบอกเราว่าคุณต้องการให้เรานำข้อมูลไปใช้อย่างไรบ้าง โปรดจัดการการสื่อสารที่คุณได้รับจากเรา และข้อมูลที่เราได้รับจากคุณ